fbpx

Elindult játékszerver szolgáltatásunk! (Csgo, cs1.6, MTA, Minecraft) 

Elindult TeaSpeak szerver és webtárhely szolgáltatásunk

Hírek

Silverhost webtárhely, telekommunikációs (VoIP) szerver, valamint játékszerver futtatására alkalmas tárterület bérlés 

Általános Szerződési Feltételek

A szolgálató/bérbeadó:

Madarász László E.V. 

2040 Budaörs, Hajnal utca 4. 

adószám:65489426-1-51,

nyilvántartási szám:15934478 

elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

valamint a weboldal tárhelyszolgáltatója

Madarász László E.V. 

2040 Budaörs, Hajnal utca 4. 

adószám:65489426-1-51,

nyilvántartási szám:15934478 

elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

valamint az emelt díjas SMS fizetési szolgáltató:

Netfizetés.hu Kft.

1137 Budapest Pozsonyi út 10.

cégjegyzék szám: 01-09-912642

adószám:  14629727-2-41, 

elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

valamint az online fizetési szolgáltató:

PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata)

22-24, Boulevard Royal, 2449, LUXEMBOURG, Luxembourg

telefonszám: +352 26 63 91 00

weboldal: http://www.paypal.com

továbbiakban Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé.

Az ÁSZF vonatkozó információk:

Az ÁSZF hatályban és érvényben lévő változata hozzáférhető a következő webcímen: http://silverhost.hu/aszf 

A szolgáltató az esetleges módosításokat weboldalánwww.silverhost.hu, vagy ügyfél felületén silverhost.hu,  illetve facebook oldalán teszi közzé https://www.facebook.com/silverhost.hu

Felhasználó az a személy, aki a Szolgáltató weboldalának szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a Szolgáltató weboldalának internetes felületén regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1. A szerződés tárgya

 

1.1. Jelen szerződés alapján a Szolgáltató VoIP kommunikációs szerver, webtárhely valamint játékszerver futtatására alkalmas tárterület (továbbiakban: Szerver) bérbeadási szolgáltatást nyújt (továbbiakban: Szerverbérlet) a Felhasználók részére. A Szerverbérlet alatt a Szolgáltató által üzemeltetett hardver eszközök (internetre csatlakozott számítógépek) merevlemez tárterületének a használat céljából történő bérbeadását értjük (továbbiakban: Szerverbérlet). A szolgáltatások biztosításához szükséges hardverek és szoftverek biztosítása a Szolgáltató feladata.

1.2. Szolgáltató a szerverbérleti díjjal fedezett időtartam alatt a 1.1. pontban definiált szolgáltatást folyamatosan biztosítja 99%-os rendelkezésre állásban, éves átlagban, kivéve, ha az internetkapcsolat elháríthatatlan külső ok, vagy az Internet-szolgáltatónak felróható ok miatt szünetel, vagy ha a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból kifolyólag üzemzavar lép fel (pl. áramszünet, természeti katasztrófa, vis maior). Szolgáltató nem felel jelen pontban meghatározott okokból fakadó károkért.

1.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által elvégzett hibás konfigurációs beállításokért, módosításokért és javításokért, ellenben szavatol azért, hogy a tárhely szerződésszerű használatra és a honlapon megjelölt szoftverek alapbeállításban történő futtatására alkalmas.

1.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy havonta egy alkalommal, előre bejelentett napon rendszer-karbantartási céllal a szolgáltatást szüneteltesse. Ezt meghaladóan a Szolgáltató szavatolja- az 1.2 pontban foglaltakat kivéve-, hogy a tárhely a bérleti idő teljes időtartama alatt 99%-os rendelkezésre állás mellett elérhető.

 

2. Szerződéskötés

 

2.1. Felhasználó lehet bármely cselekvőképes természetes magyar állampolgárságú személy.

2.2. Felhasználó a szerződéskötést ahttp://silverhost.hu weboldal "megrendelés" menüpont alatt található űrlap kitöltésével kezdeményezheti.

2.3. A Felhasználó által az űrlapra felvitt adatok elküldése (regisztrálása) szerződési ajánlatnak minősül. A Szolgáltató a Felhasználó ajánlatának megérkezését elektronikus úton haladéktalanul köteles visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó ajánlatának küldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, a Felhasználó ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.4. Szolgáltató a visszaigazolásban tájékoztatja a Felhasználót, hogy az ajánlatát elfogadta. A Szerverbérleti szerződés a visszaigazoló levél elektronikus úton történő megérkezésekor és a Szerverbérlet szolgáltatás ellenértékét (továbbiakban: Bérleti díj) a Szolgáltató által biztosított fizetési lehetőségek egyikének alkalmazásával történő megfizetésével együttesen jön létre. Az ajánlat és a visszaigazolás akkor tekintendő a másik szerződő félhez megérkezettnek, mikor az a másik számára hozzáférhetővé válik. A Bérleti díj akkor tekintendő teljesítettnek, mikor az a Szolgáltató PayPal számláján jóváírásra került a Felhasználó által igénybe venni kívánt Szerverbérlet szolgáltatás ellenértéke, emelt díjas SMS esetén pedig akkor, ha a Felhasználó által igénybe venni kívánt Szerverbérlet szolgáltatás ellenértéke az emelt díjas SMS fizetési lehetőséget biztosító közvetítő cég a Szolgáltatónak a sikeres teljesítést visszaigazolta, a továbbiakban az ilyen Szerverbérleti szerződés: Előfizetés) 

2.5. Szolgáltató, a Felhasználó által a Szolgáltató felé kiegyenlített Bérleti díjú Szerverbérlet szolgáltatásokhoz (továbbiakban: Előfizetés) a Felhasználó részére a hozzáférést a szerződés létrejöttétől számított maximum 60 percen belül biztosítja, amennyiben nem áll fent egyéb, Szolgáltató hibáján kívül álló ok és/vagy akadályozó tényező (továbbiakban: Hiba). Ha ez a Hiba elhárult, a szolgáltató a lehető legrövidebb idő alatt biztosítja az Előfizetéshez történő hozzáférést a Felhasználó részére.

2.6. Szerverbérlet szolgáltatás érvényességi idejének az Előfizetés hosszabbítása esetén a Felhasználó a kívánt Szerverbérlet szolgáltatást újra megrendelni így az Előfizetés érvényességi ideje meghosszabbításra kerül.

2.6.1. Előfizetés meghosszabbítására csakis és kizárólag azzal a Szerverbérlet szolgáltatás megrendelésével és annak Bérleti díjának megfizetésével van lehetőség, amely minden paraméterében megegyezik a meghosszabbítani kívánt Szerverbérlet szolgáltatással amelyet a meglévő aktív Előfizetés tartalmaz (pl.: azonos bérleti idő, méret, megnevezés stb.). 

2.7. Felhasználó köteles a megrendelés és/vagy regisztráció folyamán valós adatait megadni és egyebekben felel az általa megadott adatok valóságáért. A Szolgáltató az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott fokozott fellelőséggel védi a Felhasználó által a Szolgáltató szerverein elhelyezett személyes adatokat.

2.8. A Szerverbérleti szolgáltatás szerződés legrövidebb időtartama általánosan 1 hónap, melytől a Szolgáltató egyes Szerverbérleti szolgáltatás csomagok esetében eltérhet.

2.9. A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, ELFOGADJA VALAMINT ANNAK TUDATÁBAN VESZI IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT VoIP KOMMUNIKÁCIÓS SZERVER SZOLGÁLTATÁSOKAT, HOGY A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KÍNÁLT VoIP KOMMUNIKÁCIÓS SZERVER SZOLGÁLTATÁS A TEASPEAK (FEJELSZTŐI WEBOLDAL: HTTPS://TEASPEAK.DE) SZOFTVER ÁLTAL KERÜL BIZTOSÍTÁSRA. ELFOGADJA ÉS TUDOMÁSUL VESZI AZT, HOGY A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TEASPEAKSERVER FANTÁZIA NEVŰ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ A SZOLGÁLTATÓ HONLAPJÁRÓL IS LETÖLTHETŐ TEACLIENT (FEJELSZTŐI WEBOLDAL: HTTPS://TEASPEAK.DENEVŰ PROGRAMMAL LEHETSÉGES. MÁS GYÁRTÓ SZOFTVERÉVEL TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS LEHETŐSÉGÉT A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TEASPEAKSERVER FANTÁZIA NEVŰ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ A SZOLGÁLTATÓ NEM BIZTOSÍTJA. A SZOLGÁLTATÓ MINDENT MEGTESZ A KÜLSŐ SZOFTVEREKKEL TÖRTÉNŐ KOMPATIBILITÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN DE AZT SZAVATOLNI AZ INFORMATIKAI TECHNOLÓGIA FOLYAMATOS ÉS DINAKIUS FEJLŐTÉSE MIATT NEM TUDJA.

 

3. A felek jogai és kötelezettségei

 

3.1. Felhasználó köteles a Szolgáltató által nyújtott Szerverbérleti szolgáltatásokért Bérleti díjat fizetni. A Bérleti díj tartalmazza a szolgáltatás zavartalan igénybevételéhez szükséges összes díjat. A Bérleti díj összegének módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja! A mindenkor érvényes Szerverbérlet szolgáltatások Bérleti díjait tartalmazó listát (továbbiakban: Árlista) a Szolgáltató hivatalos weboldalán teszi közzé.

3.2. Felhasználó a Bérleti díjat a megrendelt szolgáltatás díjfizetési ciklusától függően havi, félévi vagy évi rendszerességgel fizetheti meg Banki átutalás, Emelt Díjas SMS, Bankkártya vagy PayPal fizetés útján. A Bérleti díj esedékessége a Bérleti díjjal fedezett Szerverbérlet szolgáltatás megrendelésének napja. A Bérleti díj megfizetésének elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult az esedékességet követő naptári nap 00 óra 30. percében az érintett Szerverbérlet szolgáltatás megszüntetésére.

3.3. A megrendelt Szerverbérlet szolgáltatáshoz történő hozzáférést biztosító felületek (továbbiakban: Adminisztrációs felületek) konfigurálását, a Szolgáltató végzi. Miután a megrendelt Szerverbérlet szolgáltatáshoz történő Felhasználó általi hozzáférését a Szolgáltató elkészítette a Felhasználó tudja a további részletes beállításokat elvégezni, melyhez szükséges kezelési jogosultságokat a Szolgáltató a Felhasználó felhasználói azonosítójához hozzárendeli, vagy annak lehetőségét bármely más módon a Felhasználó részére biztosítja.

3.4. A Felhasználó nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.

3.5. Felhasználó a Szolgáltató által biztosított Szerverbérlet szolgáltatásokat kizárólag a Szolgáltató által jóváhagyott és az általa futtatott számítógépes programok (alkalmazások) távoli (internetes) használatára veheti igénybe. Felhasználó az általa futtatott szoftverek feletti jogosultságokért felelősséggel tartozik.

3.6. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató által részére biztosított VoIP kommunikációs szervere nevében (hoszt nevében) szerepelteti valamilyen formában a silverhost.hu (branding) szöveget, Példák: powered by silverhost.hu, pwd by silverhost.hu, @www.silverhost.hu stb. 

3.7. A Felhasználó által feltöltött, jogszabályba ütköző tartalmú állományokból eredő polgári és büntetőjogi következményekért kizárólag a Felhasználó felelős. A jogszabályba ütköző tartalmú állományokat különösen a reklámokat - a Szolgáltató - amint azokról tudomást szerez - azonnal eltávolítja.

3.8. A Szolgáltató a Felhasználótól e-mailt fogadni a Szolgáltató által üzemeltetett online elérhető felületeken a Felhasználó által a regisztráció, vagy online rendelés során megadott e-mail címről köteles.

3.9. A Felhasználó a személyes adatokat módosítani (ide tartozik az e-mail cím is) a profiljába belépve teheti meg. Amennyiben a Felhasználónak esetleg segítségre van szüksége az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen tudja a Szolgáltatót elérni vagy a Szolgáltató által a https://silverhost.hu weboldalon az Elérhetőségek alatt lévő elérhetőségek egyikén.

3.10. A magyar időszámítás szerinti hétvégi napok (szombat és vasárnap) és nemzeti ünnepnapok a Szolgáltatóra nézve is kötelező érvényűek, így ezen a napon semmilyen ügyfélszolgálati tevékenységre nem kötelezhető.

3.11. A Szolgáltató egy meglévő és aktív Előfizetésnél nem köteles módosítani a Szerverbérlet szolgáltatások paramamétereit ide értve azok slot számát, megabájtban kifejezett méretét stb., még a Felhasználó kifejezett kérésére sem. Tekintettel a Szolgáltató által biztosított Szerverbérlet szolgáltatásokra, a Szolgáltató nem biztosít a Felhasználó részére lehetőséget a Felhasználó által Bérleti díjjal rendezett Szerverbérlet szolgáltatásainak eltérő paraméterű Szerverbérlet szolgáltatásra történő módosítására, arra a Szolgáltató külön Szerverbérlet szolgáltatás díj megfizetése esetén sem kötelezhető..

3.12. Egy meglévő és aktív Szerverbérlet szolgáltatás esetén a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a Felhasználó által Bérleti díjjal rendezett Szerverbérlet szolgáltatását egy másikra átváltása. 

3.13. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy időről időre a Szerverbérlet szolgáltatás csomagjában rögzített maximálisan kihasználható kapacitást bizonyos szolgáltatások esetében költséghatékonyságból, illetve teljesítmény javítása érdekében a kihasználtságnak megfelelően beállítsa, de a Szerverbérlet szolgáltatás csomagjában maximálisan rögzített kapacitásnak megfelelően elérhetővé teszi a Felhasználó számára.

 

4. A Szerződés megszűnése

 

4.1. Jelen szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. Ez esetben a Szerverbérleti szerződés a Bérleti díjjal fedezett időszak végét követő naptári nap 00 óra 30. percében végleges megszüntetésre kerül.

4.1.1.  Amennyiben nincs lehetőség a Szolgáltató részéről a Szerverbérlet szolgáltatás üzemeltetésére, kivéve amennyiben azt jelen ÁSZF 5. pontjában definiált eset okozta mely esetben a Szolgáltató másképpen rendelkezhet, az Előfizetés időszakának végéig, a Szolgáltató köteles a Szerverbérlet szolgáltatás időarányosan fennmaradó Bérleti díját  - amely a Szerverbérlet szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó által előre megkifizetett időszakból, a Szerverbérlet szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató által biztosított tényleges időszak levonását követően maradó időtartamra számított időarányos összege -  a Szolgáltatónak a Felhasználó által megadott számlaszámra átutalni.

4.2. Ha a Felhasználó olyan tartalmat helyez el a bérelt szerveren, amely jogszabályba ütközik, illetve a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással visszaél, a Szolgáltató a Szerverbérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. (pl.: szerver férőhelyének / slotszámának átírása, több játékosnak férőhely biztosítása, mint amennyire az előfizetés szól, szerver portjának az átírása, egyéb jogszabály ütköző tevékenység folytatása, jogszabály által tiltott, jó ízlést sértő tartalmak közzététele).

4.3. A játékszerver használatához a különböző játék gyártók (például: Microsoft, Mojang, VALVE, EA Games, RockStar Games stb. továbbiakban: Játék kiadók), aktuális naprakész feltételeit a Szolgáltató nem feltétlenül ismeri, harmadik féltő származó szoftverért felelősséget vállalni a Szolgáltató nem tud.

4.3.1. A Szolgáltató NEM JÁTÉKSZERVER BÉRLÉSÉRE BIZTOSÍT LEHETŐSÉGET! A Szolgáltató játékszerver futtatására alkalmas szerverkörnyezet bérlési lehetőségét biztosítja, mely szerverkörnyezetek a Felhasználó Előfizetésében foglalt Szerverbérlet csomag megnevezésében szereplő játék, szerver oldali szoftverének futtatására van előkonfigurálva.

4.3.2. A Játék kiadók általános érvényű feltételeiket nem a Szolgáltató határozza meg és teszi közzé, ezek betartását a Szolgáltatónak nem áll módjában ellenőrizni.

4.3.3. A Játék kiadók feltételeinek megszegéséhez eredeztethető szolgáltatás megszűnésért  felelősséget a Szolgáltató nem tud vállalni.

4.3.4. A harmadik fél által kiadott licenszes szerződések és feltételek Felhasználó általi nem ismerése, nem mentesíti a Felhasználót annak betartása alól még abban az esetben sem ha a szolgáltatáshoz az erőforrást a Szolgáltató biztosítja.

4.3.5. Bármely harmadik fél által kiadott licensz szerződés megszegéséből eredeztethető Szerverbérlet szolgáltatás leállásokért valamint, akár a Szerverbérlet szolgáltatás leállásból, akár bármely harmadik fél által kiadott licensz szerződés megszegéséből eredeztethető esetlegesen keletkező károkért, a Szolgáltató felelőssége kizárható, kárpótlási igény ebben az esetben a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető. 

4.4. A Szolgáltató abban az esetben is élhet az azonnali hatállyal történő felmondási jogával, amennyiben a Felhasználó az esedékességtől napján nem tesz eleget a Bérleti díjfizetési kötelezettségének. Meglévő Szerverbérlet szolgáltatás meghosszabbítása esetén a megrendelt Szerverbérlet szolgáltatás Bérleti díjának esedékessége minden esetben a meglévő aktív Előfizetés részét képező Szerverbérlet szolgáltatás előfizetési időszakának lejárati dátumát követő naptári nap 00 óra 15. perce. Amennyiben nem kerül sor a Felhasználó által a lejárt aktív Előfizetés részét képező Szerverbérlet szolgáltatás előfizetési időszakának meghosszabbítására - az Előfizetés megújítására - a Felhasználó Előfizetésének részét képező lejárt Szerverbérlet szolgáltatásai az érintett Előfizetés részét képező Szerverbérlet szolgáltatás lejárati dátumát követő naptári nap 00 óra 30.- percével automatikusan és visszaállíthatatlanul törlése kerülnek a Szolgáltató szervereiről. Az ilyen esetekben törölt adatok visszanyerésére és/vagy visszaállítására és/vagy a Szolgáltatóval szemben kártérítés érvényesítésére nincs lehetőség.

4.5. A Szerverbérleti szolgáltatás szerződés bármely okból történő, idő előtti megszűnése esetén a már megfizetett szerver bérleti díjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni kivéve ez alól a jelen ÁSZF 4.1.1. pontjában foglaltakat .

4.6. A Szolgáltató a Szerverbérleti szerződés megszűnését követően a Felhasználó által a tárhelyen elhelyezett állományokat figyelmeztetés nélkül törlik.

4.7.  Ha a Felhasználó a Szolgáltatóval szembeni viselkedése rosszindulatú, kártevő, vagy sérelmezhető a Szolgáltató azonnal indoklással felmondhatja a Szerverbérleti szerződést visszafizetési kötelezettség nélkül.

 

5. Internetes támadások

 

5.1. A Szolgáltató minden megtesz a Felhasználó adatainak, valamint a Felhasználó által a Szolgáltatótól igénybe vett Szerverbérlet szolgáltatások futtatását biztosító szerverek védelme és folyamatos elérhetősége érdekében. Az úgynevezett internetes hálózatból indított támadások (továbbiakban: Kibertámadások) elhárítása érdekében a Szolgáltató különböző védelmi rendszereket üzemeltett, de ennek ellenére is előfordulhatnak a Kibertámadások okozta Szerverbérlet szolgáltatás ingadozások, Szerverbérlet szolgáltatás kiesések, melyekből eredő károkért a Szolgáltató felelőssége kizárható, kárpótlási igény ebben az esetben sem érvényesíthető.

5.2. A Szolgáltató a Kibertámadás okozta kiesett szolgáltatási időszakra a kiesési idővel arányosan - attól hosszabb idővel igen de rövidebb idővel nem - fenntartja a jogot a Felhasználó által a Szolgáltatótól igénybe vett Szerverbérlet szolgáltatás Bérleti időszakának meghosszabbítására.

5.3. A Szolgáltató minden Kibertámadás esetében a támadás során gyűjtött, védelmi rendszerek és szerverek által naplózott adatok birtokában, betartja a vonatkozó Magyarországon hatályos Adatvédelmi jogi szabályozókat, a Magyar Rendőrségen feljelentést tesz Ismeretlen elkövetővel szemben a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltatóval a Kibertámadás időszakában aktív Előfizetés részét képező Szerverbérlet szolgáltatással rendelkező Felhasználóinak az esetlegesen Szerverbérlet szolgáltatáskiesési időszakkal és/vagy Szerverbérlet szolgáltatás minőségének romlásával arányos anyagi kártérítési igénnyel.

 

6. Vegyes rendelkezések

 

6.1. A Szolgáltató és a Felhasználó között kötött elektronikus szerződés az interneten -kattintással- ráutaló magatartással valósul meg. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, fokozott biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, nem kerül iktatásra, és a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A Szolgáltató weboldalán az elektronikus szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a: magyar. A szerződés megkötésének, és a szerződésnek valamint a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv is a : magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A termékoldalakon található termék leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt, a képek illusztrációk. A feltüntetett vételár mindig bruttó ár amely Általános Forgalmi Adót (ÁFÁ-t) NEM tartalmaz, és magyar forintban értendő. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2. Szolgáltató bizonyos esetekben, adott feltételtől vagy feltételektől a Felhasználóra nézve kedvezően eltekinthet, azonban jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb pontjai továbbra is kötelező érvényűek maradnak.

6.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. 06. 09.-től határozatlan ideig hatályosak.

Szervereink

Szervereink Virtual Private Server (VPS) technológián alapulnak, garantált erőforrás rendelkezésre állással 100% SSD tárhellyel. Ennek köszönhetően, magas rendelkezésre állás és alacsony fenntartási költség jellemzi őket, így árainkat is kedvező szinten tudjuk tartani. Alábbi felsorolásban olvashatod egyes szolgáltatáshoz kötött szervereink jellemzőit. Minden szolgáltatáshoz külön szerver tartozik, de minden szerverünk LINUX 64 bit alapú és VESTACP-vel valamint CSF tűzfallal rendelkezik, kivétel ez alól a 04. SZERVER (TEASPEAK szerver) amely VESTACP-vel nem rendelkezik (mivel nem szükséges a működéséhez). Ez nálunk az alap konfiguráció.

Webtárhely szolgáltatás (01. szerver)

 • Szerver típusa: Virtual Private Server (VPS L SSD)
 • Szolgáltató: Contabo
 • CPU: 8 mag
 • RAM: 30 GB
 • Tárhely: 800GB
 • Tárhely típusa: 100% SSD
 • Sávszélesség: 600 Mbit/s
 • Adatforgalmi korlát: KORLÁTLAN
 • Operációs rendszer: LINUX 64 bit
 •  Tárhelyvezérlő felület: VESTACP teljesen magyar
 • Szolgáltatás: webtárhely hoszting
 • DDOS védelem: VPS szolgáltató által biztosítva, szerver saját tűzfala (CSF)
 • Szerver elhelyezése: Európai Unió, Németország, Nürnberg
 • Ping: Magyarországról, Budaörsről mérve, átlag 39 ms

SILVERHOST (02. szerver)

 • Szerver típusa: Virtual Private Server (VPS S SSD)
 • Szolgáltató: Contabo
 • CPU: 4 mag
 • RAM: 8 GB
 • Tárhely: 200GB
 • Tárhely típusa: 100% SSD
 • Sávszélesség: 200 Mbit/s
 • Adatforgalmi korlát: KORLÁTLAN
 • Operációs rendszer: LINUX 64 bit
 • Tárhelyvezérlő felület: VESTACP (teljesen magyar), +  Webadmin (OGP, teljesen magyar)
 • Szolgáltatás: SILVERHOST weboldal és Játékszerver Webadmin
 • DDOS védelem: VPS szolgáltató által biztosítva, + szerver saját tűzfala (CSF)
 • Szerver elhelyezése: Európai Unió, Németország, Nürnberg
 • Ping: Magyarországról, Budaörsről mérve, átlag 39 ms

Játékszerver szolgáltatás (03. szerver)

 • Szerver típusa: Virtual Private Server (VPS XL SSD)
 • Szolgáltató: Contabo
 • CPU: 10 mag
 • RAM: 60 GB
 • Tárhely: 1600GB
 • Tárhely típusa: 100% SSD
 • Sávszélesség: 1000 Mbit/s
 • Adatforgalmi korlát: KORLÁTLAN
 • Operációs rendszer LINUX 64 bit
 • Tárhelyvezérlő felület: VESTACP (teljesen magyar)
 • Szolgáltatás: játékszerver hosting (OGP)
 •  DDOS védelem: VPS szolgáltató által biztosítva, + szerver saját tűzfala (CSF)
 • Szerver elhelyezése: Európai Unió, Németország, Nürnberg
 • Ping: Magyarországról, Budaörsről mérve, átlag 37 ms

TeaSpeak (04. szerver)

 • Szerver típusa: Virtual Private Server (VPS S SSD)
 • Szolgáltató: Contabo
 • CPU: 4 mag
 • RAM: 8 GB
 • Tárhely: 200GB
 • Tárhely típusa: 100% SSD
 • Sávszélesség: 200 Mbit/s
 • Adatforgalmi korlát: KORLÁTLAN
 • Operációs rendszer LINUX 64 bit
 • Tárhelyvezérlő felület: Nincs
 • Szolgáltatás: TeaSpeak
 • DDOS védelem: VPS szolgáltató által biztosítva, + szerver saját tűzfala (CSF)
 • Szerver elhelyezése: Európai Unió, Németország, Nürnberg
 • Ping: Magyarországról, Budaörsről mérve, átlag 39 ms

Statisztikák

Discord felhasználók száma

112

Regisztrált felhasználók száma

42

Játékszerverek száma

20

Webszerverek száma

8

TeaSpeak szerverek száma

4

Székhelyünk

 


Vélemények

Nekünk a ti véleményetek a legfontosabb

 

Válaszd ki tárhely csomagod

A három legkedveltebb csomagunk verhetetlen árakon

SILVERHOST5000

850 Forint/hónap

 • DNS domainek: korlátlan
 • Mentés: 1/nap
 • DNS recordok: korlátlan
 • Sávszélesség: 200-600 mb/s
 • Levelezés domainek: korlátlan
 • Lemezterület: 5 000 mb
 • E-Mail fiókok: korlátlan
 • Névkiszolgálók:
 • ns1.silverhost.xyz
 • ns2.silverhost.ml
 • Tárhely Domainek: korlátlan
 • Adatbázis: korlátlan
 • Tárhely Álnevek: korlátlan
 • Ütemezett feladatok: korlátlan
 • DDOS védelem (2 layers protection)

SILVERHOST10000

1100 Forint/hónap

 • DNS domainek: korlátlan
 • Mentés: 1/nap
 • DNS recordok: korlátlan
 • Sávszélesség: 200-600 mb/s
 • Levelezés domainek: korlátlan
 • Lemezterület: 10 000 mb
 • E-Mail fiókok: korlátlan
 • Névkiszolgálók:
 • ns1.silverhost.xyz
 • ns2.silverhost.ml
 • Tárhely Domainek: korlátlan
 • Adatbázis: korlátlan
 • Tárhely Álnevek: korlátlan
 • Ütemezett feladatok: korlátlan
 • DDOS védelem (2 layers protection)

SILVERHOST20000

1800 Forint/hónap

 • DNS domainek: korlátlan
 • Mentés: 1/nap
 • DNS recordok: korlátlan
 • Sávszélesség: 200-600 mb/s
 • Levelezés domainek: korlátlan
 • Lemezterület: 20 000 mb
 • E-Mail fiókok: korlátlan
 • Névkiszolgálók:
 • ns1.silverhost.xyz
 • ns2.silverhost.ml
 • Tárhely Domainek: korlátlan
 • Adatbázis: korlátlan
 • Tárhely Álnevek: korlátlan
 • Ütemezett feladatok: korlátlan
 • DDOS védelem (2 layers protection)

Válaszd ki TeaSpeak szerver csomagod

A három legkedveltebb csomagunk verhetetlen árakon

35 slot-os szerver

560 Forint/hónap

 • 35 slotos (egyszerre ennyi felhasználó csatlakozhat)
 • 1 hónapra szóló előfizetés
 • Napi biztonsági mentés
 • Személyre szabható szobák
 • Tetszés szerint beállítható music-bot
 • Könnyű kezelés yaTQA-án keresztül
 • DDOS védelem (2 layers protection)

50 slot-os szerver

750 Forint/hónap

 • 50 slotos (egyszerre ennyi felhasználó csatlakozhat)
 • 1 hónapra szóló előfizetés
 • Napi biztonsági mentés
 • Személyre szabható szobák
 • Tetszés szerint beállítható music-bot
 • Könnyű kezelés yaTQA-án keresztül
 • DDOS védelem (2 layers protection)

100 slot-os szerver

1400 Forint/hónap

 • 100 slotos (egyszerre ennyi felhasználó csatlakozhat)
 • 1 hónapra szóló előfizetés
 • Napi biztonsági mentés
 • Személyre szabható szobák
 • Tetszés szerint beállítható music-bot
 • Könnyű kezelés yaTQA-án keresztül
 • DDOS védelem (2 layers protection)
Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.